Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Zarządzanie parafią

Cele studiów

Celem ogólnym studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele.
Studia mają również na celu nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwoju umiejętności menedżerskich oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych.


Korzyści płynące z podjęcia studiów

 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich;
 • Efektywniejsze prowadzenie polityki finansowej parafii;
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla księży zagadnień prawnych;
 • Lepsza współpraca i przepływ informacji pomiędzy parafianami a kapłanami;
 • Umocnienie wizerunku parafii;
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych;
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Profil Absolwenta

Studia adresowane będą przede wszystkim do wszystkich kapłanów, zwłaszcza kapłanów przygotowujących się do pełnienia funkcji proboszcza i księży, którzy funkcję proboszcza już pełnią; osób zarządzających w zgromadzeniach zakonnych oraz osób świeckich związanych z zarządzaniem instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele.


Ramowy program studiów

 • Pozyskiwanie funduszy europejskich 15 (10+5)
 • Rozliczanie funduszy europejskich 20 (0+20)
 • Finanse i rachunkowość ( np. zobowiązania i ewidencje podatkowe) 20 (10+10)
 • Fundraising 10 (5+5)
 • Zagadnienia prawne (np. organizowanie imprez masowych, ochrona danych osobowych) 15 (10+5)
 • Psychologia relacji społecznych 15 (5+10)
 • Komunikacja z wiernymi w Internecie 15 (5+10)
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja 15 (10+5)
 • Media relations 15 (5+10)
 • Komunikacja wewnętrzna w parafii 10 (5+5)
 • Zarządzanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi 15 (5+10)
 • Negocjacje 15 (5+10)

RAZEM: 180 godzin

Całkowita liczba godzin (wykład+ćwiczenia)


Organizacja studiów

 • Studia rozpoczynać się będą w październiku i trwać będą dwa semestry do czerwca;
 • Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością przeciętnie raz na dwa tygodnie, w Auli Instytutu Jana Pawła II;
 • Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych,
 • Studia kończyć się będą uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej po uzyskaniu zaliczenia końcowego. Warunkiem końcowego zaliczenia studiów jest uczestnictwo w większości zajęć oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Dodatkowe informacje

 • 2 200 PLN (cena promocyjna dla pierwszej edycji)

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

ul. Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów
budynek J, pokój 205, tel. 17 865 13 20,